Chemly

Al. Piłsudskiego 143, bud. 58
92-332 Łódź

(42) 676 26 45
biuro@chemly.pl

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

Firma Chemly Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, posiadająca NIP 7182794580, pełni funkcję administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”). Wszelkie żądania, oświadczenia i korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować drogą mailową na adres biuro@chemly.pl lub pisemnie na adres: Chemly Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia Firmie Chemly Sp. z o.o. Sp. K. przedstawienia oferty lub udzielenia informacji na temat swoich usług, produktów lub innych podmiotów zainteresowanych.

Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu:

  • wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy Chemly Sp. z o.o. Sp. K. lub stron trzecich, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Firmie usługi niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, w tym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przekazywanie danych osobowych do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić jedynie, gdy spełnione są odpowiednie warunki zapewniające adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w zgłoszonej zgodzie lub do momentu jej cofnięcia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz do zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych, które wymagają przetwarzania danych.

Prawa dotyczące danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje szereg praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Należą do nich prawo do sprostowania danych, dostępu do danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych osobowych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@chemly.pl lub pisemny na adres: Chemly Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź.

Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych

W przypadku wszelkich zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, można złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku użytkowników serwisów i portali internetowych obowiązuje Polityka Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.