Chemly

Al. Piłsudskiego 143, bud. 58
92-332 Łódź

(42) 676 26 45
biuro@chemly.pl

Polityka prywatności – aplikacja

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas korzystania przez Użytkownika („Użytkownik”) z aplikacji Chemly® („Aplikacja”).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Handlowe Alufinish Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście XX Wydział pod nr KRS 0000474676; NIP: 7282794580; REGON: 101659235, które jest Administratorem Danych Osobowych („Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”).
 2. Administrator przetwarza dane użytkowników aplikacji wyłącznie w celu i w zakresie określonym
  w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 3. Zakres przetwarzania danych w ramach korzystania z Aplikacji obejmuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane podane dobrowolnie przez Klienta w treści wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Aplikacji. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi korzystanie z Aplikacji.
 5. W procesie rejestracji Użytkownika w Aplikacji wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Opcjonalnie Użytkownik może podać numer telefonu. Dane udostępnione przez użytkownika są zbierane i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu rejestracji Użytkownika i służą do założenia oraz obsługi dedykowanego konta użytkownika, przy czym nr telefonu oraz adres e-mail wykorzystywane są wyłącznie do kontaktu w zakresie funkcjonowania konta, Aplikacji oraz istotnych kwestii związanych ze stosowaniem technologii obróbki powierzchni.
 6. Po utworzeniu konta Użytkownika, żadne inne informacje dotyczące Użytkownika nie są wymagane. Administrator w ramach świadczenia usług aplikacji mobilnej gromadzi jedynie dane techniczne o logowaniu do Aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Administrator nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, które przetwarza.
 2. W celu zabezpieczenia danych stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane gromadzone przez Aplikację będą przechowywane do momentu usunięcia konta użytkownika. W przypadku braku aktywności Użytkownika, po 12 miesiącach od ostatniego logowania, jego konto zostanie uznane za nieaktywne. Administrator podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia chęci kontynuacji korzystania z Aplikacji. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z korzystania z Aplikacji, lub przez 90 dni nie uda się nawiązać kontaktu z Użytkownikiem, jego konto zostanie usunięte.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW URZĄDZENIA MOBILNEGO

 1. Aplikacja potrzebuje do poprawnego funkcjonowania następujących zasobów:
  1. Miejsca na dysku niezbędnego do zainstalowania komponentów Aplikacji oraz pobierania plików przez Użytkownika.
  2. Dostępu do sieci internetowej w celu przesyłania danych, wysyłania wiadomości, pobierania plików udostępnionych Użytkownikowi.
  3. Dostępu do lokalizacji po wybraniu przez Użytkownika funkcji nawigacji do siedziby Administratora.
  4. Dostępu do aparatu fotograficznego oraz plików w urządzeniu wyłącznie w celu ewentualnego dołączenia zdjęć do wysyłanych przez Użytkownika wiadomości w module Czatu.
 2. Warunkiem funkcjonowania niektórych modułów Aplikacji jest wyrażenie zgody na dostęp
  do poszczególnych funkcji telefonu. Brak zgody spowoduje brak możliwości skorzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji.
 3. Jedną z funkcji Aplikacji jest wysyłanie Użytkownikowi wiadomości PUSH. Mają one na celu powiadamianie o ważnych kwestiach dotyczących modułów i funkcjonalności Aplikacji. Mogą być również wykorzystywane do przekazywania informacji na temat nowych produktów oraz ważnych komunikatów firmy P.H. Alufinish Sp. z o.o. Sp.K. Wyłączenie funkcji wiadomości PUSH w urządzeniu mobilnym spowoduje ograniczenie pełnej funkcjonalności Aplikacji.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w Aplikacji.
 2. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora modyfikacji, poprawienia lub usunięcia wszelkich przetwarzanych danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
 4. W przypadku stałego usunięcia danych osobowych Użytkownika, które są niezbędne Administratorowi do świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji.
 5. Użytkownik może również w dowolnym czasie pozyskać od Administratora zapis swoich danych osobowych podczas przetwarzania, w tym informacje o tym przetwarzaniu.
 6. Użytkownik może pozyskać dane osobowe przetwarzane przez Administratora w formacie ogólnie używanym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Kontakt w zakresie funkcjonowania Aplikacji, problemów technicznych oraz danych osobowych można uzyskać pod nr tel. (48)426762645 oraz mailowo: aplikacja@alufinish.pl.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.